درخواست همکاری

از اینکه با اطمینان به وی تپ ما را در اطلاع رسانی و خدمات رسانی هر چه بهتر به هموطنان عزیزمان یعنی هرآنچه که ایرانیان لایق آن هستند ، یاری میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم .

گام نخست : شما نمایندگی / فروشگاه عزیز با درج مطالب خواسته شده در فرم درخواست همکاری زیر ، می بایست درخواست خود را مبنی بر همکاری متقابل با وی تپ برای ما ارسال فرمایید .

گام دوم : وی تپ ، پس از بررسی و جای گذاری شما در عنوان شغلی خود ، فرم قرارداد را برای شما ارسال خواهد کرد .

گام سوم : شما  می بایست پس از تکمیل فرم و تهیه مدارک خواسته شده مندرج در فرم قرارداد نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایید

گام چهارم : مدارک ارسالی از طرف شما ، به تأیید کارشناسان فنی جهت قرار گرفتن در سایت ، خواهد رسید .

گام پنجم : با آگاهی یافتن از اخذ تأییدیه فنی مدارک ، نسبت به واریز وجه قراداد اقدام نموده که از این پس مطابق با مفاد تفاهم نامه عمل خواهد شد .

فرم درخواست همکاری

اطلاعات فروشگاه/شرکت

اطلاعات تماس